kader-advies.nl kader-hse.nl kader-opleidingen.nl

KAM-coördinator

Veel kennis opgedaan

KAM zaken zeer breed behandeld, persoonlijk veel kennis opgedaan, casussen tijdens lessen voor zelf ondervinden.

Dhr. P.C. Kuijstermans, Veel kennis opgedaan