kader-advies.nl kader-hse.nl kader-opleidingen.nl

Veiligheid & Gezondheid

Gebruik methylmethacrylaat bij het repareren en onderhouden van vloeren onder voorwaarden langer toegestaan

Het gebruik van methylmethacrylaat (MMA) bij het repareren en onderhouden van vloeren is onder bepaalde omstandigheden toegestaan tot 1 augustus 2020. Dat staat in een wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling die 30 september is gepubliceerd in de Staatscourant.

Het gebruik van methylmethacrylaat (MMA) bij het repareren en onderhouden van vloeren is onder bepaalde omstandigheden toegestaan tot 1 augustus 2020. Dat staat in een wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling die 30 september is gepubliceerd in de Staatscourant.
Oorspronkelijk was het gebruik van MMA onder strikte voorwaarden toegestaan bij het repareren en onderhouden van vloeren tot 1 augustus 2015. Omdat er nog geen goed alternatief is voor het gebruik van MMA is die termijn nu verlengd. De gewijzigde regeling treedt met onmiddellijke ingang in werking en werkt terug tot en met 1 augustus 2015.

In de Staatcourant nr. 50325 staan de achtergronden van dit besluit.

Bron: Arboportaal

Inschrijven nieuwsbrief

Dolor sit consectetuer vestibulum consectetuer. Dolor sit consectetuer.

Veelgestelde vragen

Gerelateerde artikelen