kader-advies.nl kader-hse.nl kader-opleidingen.nl

Veiligheid & Gezondheid

Goed werkgeverschap

Volgens de Arbowet moet een werkgever zich als een goed werkgever gedragen. Dat betekent onder meer dat je zorgt dat werknemers hun werk veilig en gezond kunnen doen. Wij zetten 4 veiligheidsverplichtingen voor je op een rij.

Goed werkgeverschap is een heel breed begrip. Een goed werkgever ontslaat collega’s niet zomaar, betaalt op tijd, zorgt voor voldoende pauzes, biedt opleidingsmogelijkheden enzovoorts. Maar goed werkgeverschap is ook: zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, in alle aspecten die met het werk te maken hebben. Dit noemen we de zorgplicht. We zoomen in hier graag in op deze zorgplicht.

Dit zijn de veiligheidsverplichtingen rond goed werkgeverschap die u snel kunt oppakken:

  1. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  2. Preventiemedewerker
  3. Voorlichting werknemers
  4. Toezicht houden

Let op: alle afspraken en documenten omtrent uw arbobeleid moeten worden goedgekeurd door uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Hulp nodig met uw arbobeleid?

Kader helpt graag met uw goed werkgeverschap. Laat bijvoorbeeld uw Preventiemedewerker door ons trainen, uw RI&E opstellen of schakel een interim Veiligheidskundige in voor uw werkplekinspecties. 
Neem contact op voor een vrijblijvend advies.

Inschrijven nieuwsbrief

Dolor sit consectetuer vestibulum consectetuer. Dolor sit consectetuer.

Veelgestelde vragen

Gerelateerde artikelen