kader-advies.nl kader-hse.nl kader-opleidingen.nl

Veiligheidskunde

Kerndeskundige

Een kerndeskundige wordt ook wel Arbodeskundige genoemd. Volgens artikel 14 van de Arbowet moet een werkgever zich laten bijstaan door één of meerdere kerndeskundigen.

De 4 kerndeskundigen die in de Arbowetgeving worden benoemd zijn de:

  • Bedrijfsarts
  • Arbeidshygiënist (AH’er)
  • Veiligheidskundige (HVK’er)
  • Arbeids- en organisatiedeskundige (A&O’er)

Deze kerndeskundigen hebben meerdere wettelijke taken, waaronder:

  • De RI&E toetsen en daarover adviseren
  • Adviseren bij de begeleiding van werknemers die door ziekte niet kunnen werken
  • Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek uitvoeren
  • De aanstellingskeuring uitvoeren
  • De consultatie rond gezondheidskundige vraagstukken op het werk

Inschrijven nieuwsbrief

Dolor sit consectetuer vestibulum consectetuer. Dolor sit consectetuer.

Veelgestelde vragen

Gerelateerde artikelen