kader-advies.nl kader-hse.nl kader-opleidingen.nl

Energie & Duurzaamheid

BENG

BENG staat voor ‘bijna-energieneutraal gebouw’. Vanaf 1 januari 2021 dienen alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna-energieneutraal te zijn. Wie niet aan die eis voldoet, mag zijn projecten niet meer realiseren. Dit vloeit voort uit de Europese richtlijn EPBD.

Wat is BENG?

BENG staat voor ‘bijna-energieneutraal gebouw’. Vanaf 1 januari 2021 dienen alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna-energieneutraal te zijn. Wie niet aan die eis voldoet, mag zijn projecten niet meer realiseren. Dit vloeit voort uit de Europese richtlijn EPBD.

De NTA 8800 is een bepalingsmethode (rekenmethodiek) waarmee wordt vastgesteld of aan de (minimale) eisen wordt voldaan. Deze (BENG) eisen zijn opgenomen in het bouwbesluit.De BENG eisen

De BENG eisen zijn opgebouwd uit drie indicatoren:
• BENG 1: De (maximale) energiebehoefte van het gebouw.
• BENG 2: Maximaal primair fossiel energiegebruik. (Hoeveel energie is nodig om aan de energiebehoefte te voldoen?
• BENG 3: Minimaal aandeel hernieuwbare energie.

Voor deze energieprestatie-indicatoren zijn afzonderlijke eisen bepaald en wettelijk vastgelegd, deze vervangen de EPC eisen (energieprestatiecoëfficiënt). De “BENG eisen” gelden voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw. De nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 is echter ook bruikbaar voor de bestaande bouw. De energieprestatie van bestaande bouw wordt bepaald aan de hand van de BENG 2, welke gekoppeld gaat worden aan het energielabel.

Om de gebouwopname voor woningen en utiliteitsgebouwen aan te laten sluiten op de nieuwe rekenmethodiek ,de NTA 8800, zijn de opnameprotocollen herschreven. In de
de ISSO 82.1 en ISSO 75.1 Methode 2020 staat de basis- en detailopname beschreven voor woningen en utilteitsgebouwen.

Als EPA adviseur aan de slag met de nieuwe methodiek

Om aan te tonen dat u als vakbekwaam adviseur de nieuwe methodiek en daarmee de herschreven opnameprotocollen beheerst, dient u het aanvullend examen met goed gevolg af te ronden. Hiermee behoudt u uw vakbekwaamheid en mag u ook na 1 januari 2021 woningen en woongebouwen opnemen en afmelden.
Kader heeft voor u opleidingen ontwikkeld die u voorbereiden op het aanvullend examen. In deze opleidingen behandelen we de vele veranderingen in de nieuwe methodiek. Ook geven we inzicht in de verhoogde complexiteit van de installatietechniek.

De opleiding EP-W/B voor de vakbekwaam EPA-W adviseur geeft u alle kennis over de Methode 2020 en bereidt u voor op het landelijk aanvullend examen EP-W/B (energieprestatie Woningen Basismethode).

Met de opleiding EP-U/B voor de vakbekwaam EPA-U adviseur leert u alles over de Methode 2020 en bent u voorbereid op het landelijk aanvullend examen EP-U/B (Energieprestatie Utiliteit Basismethode).

Tot 1 januari 2021 kunt u volgens de huidige methodiek uw functie blijven uitvoeren.

Inschrijven nieuwsbrief

Dolor sit consectetuer vestibulum consectetuer. Dolor sit consectetuer.

Gerelateerde artikelen