kader-advies.nl kader-hse.nl kader-opleidingen.nl

NTA 8800

De NTA 8800 is de nieuwe rekenmethode voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen.

Wat is NTA 8800?

De NTA 8800 is de nieuwe rekenmethode voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen.

Invoering van de NTA 880

Deze methodiek is van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw en woningbouw als utiliteitsbouw. De NTA 8800 geldt vanaf 1 januari 2021 en gaat o.a. de NEN 7120, NEN 8088, NEN 1068 en de ISSO 75.3 vervangen. Gebouwen dienen vanaf dit moment opgenomen te worden volgens het nieuwe opnameprotocol ISSO 82.1 Methode 2020 op basis van de NTA 8800.

De NTA 8800 is opgesteld in samenwerking met verschillende stakeholders uit de sector en is in lijn met de meest recente Europese normen. De nieuwe methodiek stelt als doel; een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van de bouwregelgeving, voldoet aan de EPBD en aansluit bij de behoefte van de consument.

Het is belangrijk te begrijpen dat de NTA geen (minimale) eisen aan de energieprestatie van gebouwen bevat. De NTA 8800 is een bepalingsmethode (rekenmethodiek) waarmee wordt vastgesteld of aan de (minimale) eisen wordt voldaan. Deze eisen (BENG) worden opgenomen in het bouwbesluit.

Consequenties van de NTA 8800 voor de EPA adviseur

De wijzigingen in de methodiek hebben ook gevolgen voor de EPA adviseur. Door de invoering van de NTA 8800 zijn de opnameprotocollen herschreven. Om aan te tonen dat u als vakbekwaam adviseur de nieuwe methodiek en daarmee de herschreven opnameprotocollen beheerst, dient u het aanvullend examen met goed gevolg af te ronden. Hiermee behoudt u uw vakbekwaamheid en mag u ook na 1 januari 2021 woningen en woongebouwen opnemen en afmelden.

Bent u op dit moment EPA-adviseur en wilt u na 1 januari 2021 uw werk blijven uitvoeren?

Kader heeft voor u opleidingen ontwikkeld die u voorbereiden op het aanvullend examen. In deze opleidingen behandelen we de vele veranderingen in de nieuwe methodiek. Ook geven we inzicht in de verhoogde complexiteit van de installatietechniek.

De opleiding EP-W/B voor de vakbekwaam EPA-W adviseur geeft u alle kennis over de Methode 2020 en bereidt u voor op het landelijk aanvullend examen EP-W/B (energieprestatie Woningen Basismethode).

Met de opleiding EP-U/B voor de vakbekwaam EPA-U adviseur leert u alles over de Methode 2020 en bent u voorbereid op het landelijk aanvullend examen EP-U/B (Energieprestatie Utiliteit Basismethode).

Inschrijven nieuwsbrief

Dolor sit consectetuer vestibulum consectetuer. Dolor sit consectetuer.