kader-advies.nl kader-hse.nl kader-opleidingen.nl

Opleiding veiligheidsadviseur bij Kader

Werkgevers zijn verplicht de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen. De werkgever moet redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de werknemer tijdens zijn werk geen schade lijdt. De veiligheidskundige of veiligheidsadviseur geeft de gehele organisatie inzicht in (on)veilige situaties. De veiligheidskundige opleidingen worden in de praktijk vaak aangemerkt als veiligheidsadviseur opleiding.

Wilt u aan de slag als veiligheidsadviseur? Wij geven graag een beeld van de veiligheidsadviseur opleidingen die Kader biedt.

Resultaat opleiding veiligheidsadviseur

Als veiligheidsadviseur herkent u gevaren, kunt u risico’s inschatten en passende maatregelen nemen. Om de risico’s binnen uw organisatie goed in kaart te brengen, is (hulp van) een veiligheidskundige/veiligheidsadviseur absoluut noodzakelijk.